Miembros del Consejo Escolar:

 

 

Director:                                                     Rafael Pérez Gil

Representantes de la titularidad:                M. Begoña Arias Fernández

                                                                    M. Pilar González Cordero

                                                                    M. Fermina Maté Martín

Representantes del profesorado:                 Héctor Asenjo Bello

                                                                    Silvia Hernández Vega

                                                                    Leticia Rodríguez Yañez

                                                                    Cristina Rivas Álvarez

Representantes de padres de alumnos:       Laura Lobato Peral

                                                                    Mª Ángeles Moldes

                                                                    Mª Inmaculada Liébana Méndez

                                                                     Yolanda Enríquez García

Representantes del Alumnado:                    Lucía Sobrín Maroto

                                                                     Llum Herrera Corral

Representante de PAS:                                 Mª Amparo Alonso